gashtavar
08 بهمن 1401 - 17:39

رسالت خانه احزاب رصد حکمرانان است

رییس خانه احزاب با بیان اینکه عملکرد مجلس یازدهم جهت دهنده در میزان مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم است، گفت: یکی از رسالت های خانه احزاب رصد حکمرانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در همایش خانه احزاب با محوریت آسیب شناسی دو انتخابات اخیر که در وزارت کشور برگزار شد، اظهارداشت: مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها، نمونه‌ای از تبلور مردم است که در انتخابات تجلی پیدا می‌کند.

رییس خانه احزاب ادامه داد: اگرچه انتخابات ها در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی تراز خوبی را حفظ کرده، اما از سپیده دم انقلاب، دو انتخابات اخیر در مقایسه با تراز بالای جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست.

وی افزود: دوستان ما در خانه احزاب فکر کردند برگزاری نشستی برای هم‌اندیشی در آسیب‌شناسی با هدف تولید نشاط، تولید حضور باشکوه و مشارکت بالا، می‌تواند مفید باشد.

وی با بیان اینکه ما اغتشاشات را محکوم میکنیم اما اعتراض را میشنویم، افزود: یکی از رسالت های خانه احزاب رصد حکمرانان است.

متکی گفت: عملکرد مجلس جهت دهنده در میزان مشارکت انتخابات مجلس دوازدهم است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1003167